Mebel temiri

Mebel təmiri ve quraşdırılması prosesini bu işi bacaran ustalara həvalə etmək lazımdır.
İstənilən texnika xarab olub, sıradan çıxa bilər. Mebellar da istisna deyil.
Bütün xidmətlərdə olduğu kimi Mebel təmirində də yüksək xidmətə, keyfiyyətə və zəmanətə üstünlük veririk.
Şirkət olaraq, Mebelların satışını, təmirini və quraşdırılmasını peşəkar ustalar vasitəsilə yüksək səviyyədə həyata keçiririk. Vacib məişət və obyekt avdanlıqlarından sayılan hər növ Mebelların təmirini, yerdəyişməsini,doldurulmasını tam zəmanətlə yerinə yetiririk.

077 7677710
077 7677710